3D SKISS SPA LIDINGÖ

Vårt uppdrag var att visualisera arkitektens ritningar, poolfirmans produkter i önskad marmor. Vi skulle även rita ett mönster till marmorgolvet. Allt för att kunden skulle få en uppfattning om hur olika lösningar skulle bli innan beslut.